JavaScript Days 2021

Děkujeme, že jste sledovali konferenci JavaScript Days. Záznamy z přednášek jsou vám k dispozici do 25. 2. 2021 (včetně). A jak si přístup můžete prodloužit? Vyplňte nám dotazník a automaticky a získáte tři dny přístupu navíc!

Dotazník pro účastníky z ČR: ZDE

Dotazník pro účastníky ze SR: ZDE