Cross site scripting (XSS) pro ajťáky

Abstrakt

Webové útoky cross site scripting a cross site request foregery a s tím související věci o cookies vysvětlené od ajťáka ajťákům.

Ondřej Ševeček

Ondřej se od roku 1999 zabývá technologiemi Microsoft a zvláště se specializuje na bezpečnost, ověřování a správu identit, kryptografii, PKI a forenzní šetření v podnikovém prostředí, programuje v C++, C#, JavaScript a PowerShell.