SPA na platformě .NET

Přihlášení uživatelé budou moci na této stránce přednášku zhlédnout živě
v středa 29. března 2023 od 16:20. Poté zde bude k dispozici záznam.

Abstrakt

Stavíte SPA aplikace v Angularu, Reactu nebo Vue? Chcete si napsat i vlastní serverovou část? Platforma .NET nabízí snadnou cestu k full-stack vývoji skrze promyšlené projektové šablony a proxy. Chcete vytvořit SPA aplikace i bez závislosti na JavaScriptu? Pak i zde má .NET platforma řešení v podobě technologie Blazor, která důmyslně využívá WebAssembly.

Miroslav Holec

Konzultant zaměřený na vývojářské technologie Microsoftu. Jako lektor seznamuje vývojáře s technologiemi [ASP].NET Core, gRPC, EF Core a Blazor.