Stretching Machine Learning with TensorFlow

Přihlášení uživatelé budou moci na této stránce přednášku zhlédnout živě
v středa 29. března 2023 od 15:00. Poté zde bude k dispozici záznam.

Abstrakt

You've probably heard of the Machine Learning library TensorFlow. Did you know you can use it with Node.js? After a quick introduction to Machine Learning, this session will focus on programming demos with TensorFlow.js and Node.js. Disclaimer: No physical activity will occur in this session, the speaker has never been in a gym.

André Melincia

Má více než 23 let zkušeností s vývojem informačních a multimediálních systémů, DBA, řízením projektů a IT. Organizátor Data Community, IT Pro Portugal a PowerShell Portugal a moderátor v mnoha dalších online komunitách.