Neblokující a asynchronní I/O

Abstrakt

Správné využití dostupných prostředků nebylo nikdy jednoduché. Pokud se budeme zabývat vývojem programů a služeb, které zahrnují vstupně-výstupní operace, téměř vždy budou tyto operace zahrnovat čekání. Klasický multithreading je v Pythonu specifický a reálně použitelný pouze pro některé operace. Kromě toho máme k dispozici i multiprocessing a v neposlední řadě také podporu asynchronních operací. Právě tento způsob provádění I/O může významným způsobem urychlit běh programu a učinit ho více efektivním. Podíváme se tedy na to, jak v Pythonu asynchronní vstup-výstup funguje, ukážeme si použití kvalifikátorů async/await, řekneme si něco o korutinách a provedeme srovnání možností.

Soubory ke stažení

Miroslav Sevelda

Dlouholetý lektor Gopasu se zaměřením na vývoj v jazycích Java a Python. Aktivně se věnuje nejen vývoji, ale i sledování a testování nových trendů a featur ve vývojovém procesu.